Kde práve ordinujem?

Cez víkend neordinujem
Najbližšie: Veľké Úľany, zdravotné stredisko 07:30 - 12:00

Informácie pre pacientov

OZNAM: - Doporučujem pacientom, aby si vyžiadali termín na vyšetrenie vopred najlepšie na e-mailovej adrese.Predpis liekov žiadajte na emailovej adrese,po predpísaní Vám pošlem odpoveď -recept je odoslaný.Časté telefonovanie počas ordinácie vyrušuje pri vyšetrovaní.Ďakujem.

  Údaje o pacientovi
  Kontakt

   Údaje o pacientovi
   Kontakt

    Údaje o pacientovi
    Kontakt    MUDr. Jozef Valkár – lekár

    je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 pracuje ako neštátny lekár. V ambulancii Kráľová pri Senci poskytoval zdravotnú starostlivosť od roku 1995. Od roku 2020 ukončil prevádzku ambulancie v Kráľovej pri Senci a poskytuje zdravotnú starostlivosť iba v ambulancii Jelka a v ambulancii Veľké Úľany.

    Lekárska fakulta Univerzity Komenského

    odbor detské lekárstvo

    Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

    pediatria – deti do 18 rokov

    Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

    lekárstvo – do 28 rokov

    Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

    - 01.08. 2014

    Ordinačné hodiny

    Veľké Úľany, zdravotné stredisko
    Pondelok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
    08:00 – 12:00 – chorí pacienti
    Utorok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
    08:00 – 10:00 – chorí pacienti
    10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
    Streda 13:00 - 16:00
    Štvrtok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
    08:00 – 10:00 – chorí pacienti
    10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
    Piatok 12:00 - 15:00
    Jelka, zdravotné stredisko
    Pondelok 13:00 – 16:00 – chorí pacienti
    Utorok 13:00 - 15:00 – chorí pacienti
    15:00 - 17:00 – poradňa pre objednané deti
    Streda 07:30 - 08:00 – odbery krvi
    08:30 – 11:00 – chorí pacienti
    Štvrtok 13:00 - 16:00 – chorí pacienti
    Piatok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
    08:30 – 11:00 – chorí pacienti
    Kam ísť na pohotovosť po skončení ordinačných hodin?

    Pre nových pacientov

    Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
    VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
    kartičkou poistenca.

    — Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

    — Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

    — Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

    Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

    Všeobecná zdravotná poisťovňa
    Union
    Dôvera